درباره شرکت ژئوتکنیک

ژئوتکنیک ، نیلینگ ، بهسازی خاک

شركت مهندسين مشاور پي آب كاو به دنبال هم انديشي و همكاري گروهي ازمهندسين ژئوتكنيك ، زمين شناس و سازه با هدف  ايجاد يك جنبش نو در ​بهبود و ارتقاء كيفي خدمات ژئوتكنيك وايجاد يك بازوي مشاوره جهت كارفرمايان   و مديران ارشد جامعه مهندسي ايران فعاليت خود را در سال 1380 آغاز نموده است
در همين راستا اين مهندسين مشاور در عملكرد سال هاي گذشته خود به پشتوانه توان فني پرسنل ، تجهيزات صحرايي و آزمايشگاهي كامل ،توانسته است كارفرمايان متعددي را در ارائه خدمات ژئوتكنيكي همياري و  همراهي نمايد

اين شركت داراي 

  1. گواهي نامه صلاحيت خدمات مشاوره  ژئوتكنيك پايه3 ، از سازمان مديريت برنامه ريزي كشور
  2. پروانه اشتغال در تخصص ژئوتكنيك پايه 1 از وزارت مسكن و شهرسازي
  3. عضويت حقوقي سازمان نظام مهندسي استان تهران
  4. عضویت انجمن صنفی شرکتهای خدمات فنی  آزمایشگاهی مهندسی ساختمان استان تهران