مدیران

پرویز عبدی
پرویز عبدیرئیس هیئت مدیره
کارشناس ارشد عمران خاک و پی
 سید صدر موحد محمدی
سید صدر موحد محمدی مدیر عامل
مهندس عمران – پایه 1
غلامرضا شاهرضا
غلامرضا شاهرضاعضو هیئت مدیره
کارشناس ارشد عمران – سازه
امین کشاورز
امین کشاورزمشاور عالی ژئوتکنیک
استاد دانشگاه و مشاور ژئوتکنیک در پروژه های خاص